Informacije » subvencije

Do 4.000,00 EUR subvencije ob nakupu kotla na lesno biomaso

IZKORISTITE PRILOŽNOST ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

EKO SKLAD vam s subvencijo pri naložbi v sodoben ogrevalni sistem na polena, sekance ali pelete prihrani celo do 50% višine investicije.

Spodaj preverite podrobno predstavljene zagotovljene možnosti koriščenja nepovratnih sredstev in maksimalne zneske subvencije.

Ob nakupu kotla na polena FRÖLING (S4 Turbo, S3 Turbo, S1 Turbo) je možno prejeti do 50% priznanih stroškov naložbe oziroma največ 4.000,00 EUR subvencije Eko sklada ob zamenjavi stare kurilne naprave za novo na lesno biomaso.

Ob nakupu kotla na pelete FRÖLING (PE1, PECO in P4) je možno prejeti do 50% priznanih stroškov naložbe oziroma največ 4.000,00 EUR subvencije Eko sklada ob zamenjavi stare kurilne naprave za novo na lesno biomaso.

Ob nakupu kotla na lesne sekance in pelete FRÖLING (T4e) je možno prejeti do 50% priznanih stroškov naložbe oziroma največ 4.000,00 EUR subvencije Eko sklada ob zamenjavi stare kurilne naprave za novo na lesno biomaso.

V kolikor vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso izvajate kot prvo vgradnjo ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oziroma če kurilna naprava ne bo zamenjala stare kurilne naprave, lahko prejmete subvencijo Eko sklada v višini do 20% vrednosti investicije ali do največ 2.000,00 EUR.

Ob prenovi vašega ogrevalnega sistema s kotlom FRÖLING vam bomo z veseljem pripravili vso potrebno dokumentacijo in vlogo za razpis.

Vse ostale podrobnosti razpisa najdete na: POVEZAVA (klik)

Več informacij o kotlih in ogrevanju na biomaso: info@biomasa.si ali na tel. štev: 03 838 40 86