Fröling kotli » Daljinski sistemi ogrevanja

Daljinski sistemi ogrevanja

Daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) omogočajo ekološko in stroškovno ugodno ogrevanje z visoko ravnjo udobja tudi tam, kjer individualni sistemi na lesno biomaso niso mogoči ali zaželjeni. 

Hkratno ogrevanje več objektov z vgrajenimi toplotnimi postajami in toplovodnim omrežjem, s povezavo do skupne kotlovnice, poteka preko enega kurišča in s primernimi kotli na lesno biomaso nazivnih moči od 100kW do več MW.

V podjetju Biomasa smo izkušeni načrtovalec in izvajalec DOLB sistemov, saj smo jih uspešno predali v uporabo že več kot 20. Naše izkušnje izhajajo tudi iz večletnega upravljanja več lastnih DOLB sistemov ogrevanja.

Poleg lastnih daljinskih sistemov ogrevanja, smo za druge investitorje projektirali in izvedli večje število daljinskih sistemov ogrevanja z vgrajenimi kotli različnih moči. Na ta način smo nabrali ogromno število izkušenj in primerov dobre prakse. S tem smo zagotovo eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju DOLB sistemov.

Kaj nudimo v podjetju Biomasa?

Še nekaj primerov uspešne izvedbe DOLB sistemov