Lesna goriva » Biomasni center Nazarje

Biomasni center Nazarje

Biomasin biomasni center Nazarje v številkah

Glavna dejavnost na območju BBC Nazarje je predelava lesa za energetske namene. Z zmogljivimi sekalniki letno proizvedemo cca. 88.000 mm3 zračno sušenih sekancev. S sušilnicami za lesne sekance in žagovino zagotavljamo dodatno kapaciteto tehnično sušenih sekancev letne količine cca. 25.000 mm3. Z ustrezno pripravo in sušenjem sekancev zagotavljamo potrebno gorivo za nemoteno delovanje 12 naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesnega plina (kogeneracij). Sistem s skupno močjo cca. 550 kW električne in cca. 1200 kW toplotne moči obratuje skozi celo leto. Električna energija gre deloma za lastno porabo v BBC Nazarje, deloma pa jo oddamo v omrežje. Proizvedeno toploto koristno uporabljamo za sušenje lesnih goriv in s tem izboljšavo njihove energijske vrednosti.

Z ločeno sušilnico za žagovino se ustrezno pripravi material za proizvodnjo cca. 15.000 ton pelet letno in dodatnih 500 ton lesnih briketov. Predelava, priprava, transport in doziranje energentov je avtomatizirano in nadzorovano preko centralnega nadzornega sistema. Sistem deluje 24 ur dnevno ter zaposluje 15 sodelavcev.