kmetijski program » LASCO viseča dvigala za manipulacijo s senom

LASCO viseča dvigala za manipulacijo s senom

Avstrijski proizvajalec LASCO je specialist za tehniko sušenja sena in njegovo enostavno manipulacijo. Hidravlična viseča dvigala LASCO omogočajo enostavno spravilo sena, njegovo manipulacijo v in znotraj sušilne komore ter poenostavijo delo pri dnevni pripravi sena za krmljenje živali. Različni tipi dvigal LASCO so prilagojeni zahtevanim zmogljivostim in prostorskim omejitvam.

V podjetju BIOMASA smo uradni zastopnik za viseča dvigala LASCO. Možen je tudi ogled več primerov dobrih praks uporabe dvigala LASCO v Sloveniji ter njegovo testiranje.

V podjetju Biomasa d.o.o. smo zastopnik proizvajalca LASCO v Sloveniji

Hidravlično viseče dvigalo LASCO M30

Hidravlično viseče dvigalo LASCO M50

Dokumentacija