Kogeneracija » Kogeneracija – Reference

Referenčni primeri vgradnje

V Sloveniji smo vgradili že 41 naprav za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesnega plina.

BBC NAZARJE (BIOMASIN BIOMASNI CENTER)

Ker v podjetju BIOMASA vedno najprej gradimo na lastnih izkušnjah, smo v Biomasinem biomasnem centru Nazarje vzpostavili sistem 12 kogeneracij na lesni plin, skupno cca. 550 kW električne in cca. 1200 kW toplotne moči. Električno energijo oddajamo v omrežje, toploto pa koristno izkoriščamo v postopku tehničnega sušenja lesnih sekanev. V okviru BBC Nazarje pripravljamo tudi material za proizvodnjo lesnih pelet.

ZAPORI DOB V ŠENTRUPERTU NA DOLENJSKEM​

V okviru kompleksa zaporov Dob v občini Šentrupert je podjetje BIOMASA že pred časom zgradilo 2.500 kW kotlovnico na lesno biomaso, ki služi ogrevanju zaporov. Letna poraba toplote celotnega kompleksa znaša 5 GWh.

 

V drugi fazi se je na območju postavil še sistem 5 kogeneracij skupno 225 kW električne in 500 kW toplotne moči.

POSLOVNA CONA IBI KRANJ

Sistem 3 naprav za kogeneracijo skupno 150 kW električne in 300 kW toplotne moči.